Anders Regnell, du arbetar som tf kommunikationschef på DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation. Sedan en tid tillbaka använder ni ett utsnitt av en av Katarina Nilssons målningar i er nya logotype. Berätta lite om hur arbetet med att ta fram loggan gick till.

”Den gemensamma nämnaren för medlemmarna i vårt förbund är att de arbetar inom kreativa yrken, och när vi gjorde om profilen och tog fram en bildsatt logotype ville vi att bilderna skulle symbolisera våra medlemmar. Vi valde att använda bilder på två av våra medlemmar till D:et och vi ville ha något som skulle skapa associationer till kultur i den sista bokstaven.”

Hur föll valet på Katarina Nilssons konst?

”När vi började prata om att använda någon typ av mönster till K:et fick vi tips om att Katarinas konst skulle kunna passa. Vi gick in på hennes hemsida och kikade igenom utbudet och kände att det passade oss bra. Vår formgivare Kajsen Burell tog fram ett antal utsnitt som vi fick titta på och till sist föll valet på en bit av tavlan ”Sparkling”.”

Känner ni er nöjda med loggan?

”Absolut, vi tycker att den blev fin och förmedlar en bra känsla. Vi är på gång att byta lokaler också, och hoppas att det kommer att finnas plats på det nya kontoret så att vi kan köpa och hänga tavlan där.”

Detta är DIKs nya logga:
DIK bildlogga

…och Katarina bredvid “Sparkling”.
Katarina Nilsson next to Sparkling