I juli höll jag min första kreativa workshop i Colorado, USA. Jag kan knappt vänta tills jag får göra om det! Under ett par glädjefyllda timmar i skapandets tecken tog vi en närmare titt på vad kreativitet innebär för oss och vad hindrar oss från att ha tillgång till den.

Vi målade en stor tavla tillsammans och sedan fick alla skapa två på egen hand. Alla var glada, nöjda och förvånade över att de hade skapat över sina egna förväntningar.

creative workshop

Här är vad en kursdeltagare hade att säga:

”Jag hade ingen aning om hur mycket min kreativa värld skulle öppnas upp genom att gå Katarina Nilssons kurs. Jag fick en total känsla av skaparglädje. Vem hade trott att skapande kan fortsätta expandera även när du känner att du fastnat? Kursen gav mig insikten att jag kan måla och att det faktiskt är kul, särskilt genom Katarinas närvaro och handledning.
Nu tillämpar jag mina kunskaper både på min verksamhet och på mitt liv i övrigt – och det är nästan för roligt! Tack Katarina för att du visade mig hur man skapar utan att döma, vackert och expansivt!”