Dataskyddsdeklaration

Den juridiska personen som samlar in data är:

Katarina Nilsson

Tegelbacken 4a, 4 tr

111 52 Stockholm

 

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter, vänligen meddela oss på e-mail: hello@katarinanilssonartwork.com

Om du vill bli borttagen från vår databas, kontakta oss på e-mail: hello@katarinanilssonartwork.com

 

Måste du dela dina uppgifter med oss?

Om du önskar interagera med oss ​​på något sätt, så ja! Informationen du delar med oss, stannar dock hos oss. Vi lagrar din data i molnsystem för förvaring. Alla i mitt team är utbildade i dataskydd och har skrivit sekretessavtal.

 

Vilken information lagrar vi?

Vi lagrar all nödvändig data för att upprätthålla våra relationer med kunder och klienter. Det kan vara enkla uppgifter som fullständigt namn, e-mailadress och land till mer omfattande dokument som innehåller fullständigt namn, telefonnummer, e-mailadress, kontaktadress samt uppgifter om målsmän.

När du går en kurs eller köper en produkt lagrar vi ditt skatte- eller momsnummer och alla uppgifter vi behöver för att utfärda en korrekt faktura i alla de jurisdiktioner där vi är verksamma. Vi kan lagra både din fraktadress och din faktureringsadress, vilka kan användas för att verifiera kreditkortsbetalningar eller andra betalningsmetoder.

 

Varför lagrar vi din information?

Vi lagrar dina uppgifter för att tillhandahålla våra gratistjänster och för att uppfylla våra avtalsförbindelser med mina kunder och klienter.

Personuppgifter lagras för att vi ska kunna skicka information, gratistjänster och produkter samt för att du ska kunna registrera dig för kurser och telecalls.

Inspelningar av kurser och telecalls lagras och distribueras så att kunder och klienter ska kunna ta del av dem igen. Inspelningarna blir även produkter som säljs i butik.

 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Katarina Nilsson Artwork’s team har tillgång till dina uppgifter för att kunna uppfylla avtalen med våra kunder och klienter. I teamet kan exempelvis kommunikations- och marknadsföringsenheter, evenemangsarrangörer och administrativ personal ingå.

Dessutom kräver outsourcing inom IT och redovisning ibland att vi ger konsulter tillgång till dina uppgifter för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter eller för att utveckla och förbättra våra tjänster.

När du registrerar dig för en Access Consciousness-kurs via vår webbsida eller via www.accessconsciousness.com får även följande tre Access Consciousness-företag tillgång till uppgifterna (fullständigt namn, e postadress, postadress, land och telefonnummer):

(1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, USA

(2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Irland

(3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Australien

Detta gäller för livekurser (fysiska möten), telecalls, onlinekurser samt audio- och live-streamade kurser.

Obs! Access Consciousness får endast tillgång till dina grundläggande uppgifter när du registrerar dig för de kurser och calls jag erbjuder. Access Consciousness har inte tillgång till ditt skatte- eller momsnummer.

 

Delar vi din information?

Vi delar din data med Access Consciousness om du väljer att gå en Access Consciousness-kurs.

Access Consciousness är ett franchise-system som använder ett gemensamt globalt marknadsföringsverktyg via sin webbplats www.accessconsciousness.com.

Vänligen notera:

Vi delar inte dina uppgifter med andra kursledare.

Access Consciousness är bundna av samma dataskyddsavtal som vi följer.

 

Hur länge sparas informationen?

Vi lagrar data så länge som …

– Vi har en relation till dig som kund, klient eller berörd part

– Vi är juridiskt bundna av skatteskäl

– Du inte väljer att avregistrera dig eller ber oss ta bort informationen

 

Vilka dataskyddsrättigheter har du som kund?

Som kund har du rätt att …

– Hantera din e-mail eller betalda prenumeration

– Rätta all information som jag har lagrat

– Begära information om de uppgifter jag har lagrat om dig

– Begära borttagning eller begränsning av din lagrade data

 

Måste kunder tillhandahålla sina uppgifter?

Ja, som kund eller klient måste du tillhandahålla de uppgifter vi behöver för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser inom de olika tjänsterna vi erbjuder.

Beroende på vad du efterfrågar, ber vi dig att tillhandahålla information som kan sträcka sig från fullständigt namn, e-mail och land till mer omfattande detaljer som inkluderar fullständigt namn, telefonnummer, e-mail, kontaktadress och uppgifter om målsmän.

 

Var lagrar vi din information?

Vi använder flera system för att lagra din data för att uppfylla våra kontraktsavtal med kunder och klienter.

I allmänhet lagras informationen i molntjänster och på datorer i USA, Australien och inom EU.

 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Katarina Nilsson, hennes team och Access Consciousness personal samt de externa organen vi arbetar med har alla skrivit sekretessavtal. De har också utbildats i dataskydd.

Den lagrade datan kan endast nås genom säkerhetsskyddade ingångar av användare med tillstånd att komma åt informationen.

 

Avregistrera eller redigera dina uppgifter

Om du vill uppdatera eller ändra dina uppgifter, vänligen meddela oss på e-mail: hello@katarinanilssonartwork.com

Om du vill bli borttagen från vår databas, kontakta oss på e-mail: hello@katarinanilssonartwork.com