Användarvillkor

Genom att använda katarinanilssonartwork.com webbplats godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy, som beskrivs nedan. Om du inte godkänner dessa villkor, var god använd inte den här webbplatsen.

 

Villkor

Genom att använda webbplatsen katarinanilssonartwork.com godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor samt alla tillämpliga lagar och förordningar och är överens om att du är ansvarig för att du följer gällande lokala lagar. Om du inte går med på dessa villkor är du förbjuden att använda den här webbplatsen. Innehållet på webbplatsen är skyddat av gällande upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

 

Användarlicens

Tillstånd beviljas tillfälligt att ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Eqvariums webbplats för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detta är beviljande av en licens, inte en överförelse av äganderätt, och enligt denna licens får du inte:

  • Ändra eller kopiera materialet
  • Använda materialet för kommersiellt syfte eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell)
  • Försöka avkoda eller omvandla någon programvara som finns på Katarina Nilsson Artwork webbplats
  • Ta bort eventuella upphovsrättsliga eller andra proprietära noteringar från materialet
  • Överföra materialet till en annan person eller ”spegla” materialet på någon annan server.

 

Licensen ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa restriktioner och kan avslutas av Eqvarium när som helst. När du avslutar ditt användande av materialet eller vid uppsägningen av denna licens måste du förstöra allt ditt nedladdade material, antingen i elektronisk eller tryckt form.

 

Ansvarsfriskrivning

Materialet på Katarina Nilsson’s webbplats tillhandahålls som det är. Katarina Nilsson ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avvisar och förnekar härmed alla andra garantier. Detta inkluderar utan begränsning underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller bristande intrång i immateriella rättigheter eller annan kränkning av rättigheter.

 

Vidare garanterar Katarina Nilsson inte heller några garantier om materialets riktighet, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på webbplatsen, relaterat material eller sajter Katarina Nilsson länkar till.

 

Begränsningar

Katarina Nilsson eller dess leverantörer får under inga omständigheter hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive – utan begränsning – skador för förlust av data eller vinst eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda materialet på Katarina Nilsson’s webbplats, även om Katarina Nilsson eller en Katarina Nilsson Artwork – auktoriserad representant har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följdskador eller tillfälliga skador, gäller dessa begränsningar kanske inte för dig.

 

Materialets riktighet

Materialet på Katarina Nilsson webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Katarina Nilsson garanterar inte att något av materialet är korrekt, komplett eller aktuellt. Katarina Nilsson kan när som helst ändra innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande. Katarina Nilsson gör emellertid inget åtagande att uppdatera materialet.

 

Länkar

Katarina Nilsson har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av en länk innebär inte att Katarina Nilsson rekommenderar webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

 

Ändringar

Katarina Nilsson kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats accepterar du att vara bunden av den då rådande versionen av dessa användarvillkor.

 

Lagval

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med Europeiska Unionens lagar och dugodkänner domstolens behörighet i den jurisdiktion där du har din adress.